Pojezierze Wałeckie zaprasza

Powiat Wałecki

   

 Powiat Wałecki usytuowany jest na Pojezierzu Wałeckim we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. W skład powiatu wchodzi pięć gmin: trzy gminy miejsko-wiejskie CzłopaMirosławiecTuczno, oraz wiejska gmina Wałcz i miejska gmina miasto Wałcz - centrum kulturalne i siedziba administracyjna starostwa. 

    Wałcz oraz jego piękne okolice z licznymi lasami, jeziorami oraz ładnymi krajobrazami na stosunkowo znacznych obszarach zachował swój naturalny charakter. Na terenie powiatu znajduje się wiele rezerwatów przyrody m.in. "Wielki Bytyń" w gminach Mirosławiec,Tuczno i Wałcz, w którym występują 247 gatunków roślin w tym 17 gatunków drzew. Bogaty świat zwierząt: dziki, sarny, jelenie, lisy, borsuki, kuny leśne, łasice, wydry, bobry, żubry, orliki krzykliwe i wiele innych. Są tu szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, wodne, baza noclegowa, sportowa, rekreacyjna.
      Główne kierunki rozwoju powiatu związane są z turystyką i rolnictwem.

   

Gmina Człopa

       Człopa należy do najstarszych miast w regionie gdyż liczy ponad 755 lat. Według podań miasto było stolicą Dzierżykraja, księcia pomorskiego który uważany jest za protoplastę słynnego w Wielkopolsce rodu Czarnkowskich. Rozległe kompleksy leśne są ostoją dzików, jeleni i lisów; żyją tu także borsuki i jenoty, na ciekach wodnych spotkać można wydrę i bobra, a miejscowe bagniska stanowią dom dla żółwia błotnego. 
       Liczne jeziora o czystej wodzie, pensjonaty i stawy rybne stanowią raj dla wędkarzy i  amatorów sportów wodnych. Do najatrakcyjniejszych zaliczyć można jeziora: Szczurzacz, Trzebin , Załom, Zamieć, Dłusko, Kochlin Duży, Młyński Staw. Cieszynka, Drawa i Płocicza to piękne rzeki będące  doskonałym  miejscem na organizację spływów kajakowych. 
       Dużą atrakcję dla turystów stanowi także otwarta w lipcu 2001 roku ścieżka pieszo- rowerowa "Brzegiem człopskich jezior" o łącznej długości 18 km, rezerwat florystyczny Stary Załom i użytek ekologiczny "Bagno Raczyk" a także Drawieński Park Narodowy.

 ATRAKCJE TURYSTYCZNE      AGROTURYSTYKA        GASTRONOMIA

 

Gmina Mirosławiec

     Gmina Mirosławiec jest otoczona lasami o zróżnicowanej roślinności, zamieszkanymi przez wiele gatunków zwierząt. W licznych okolicznych jeziorach występuje wiele gatunków ryb (pstrąg potokowy, lipień).
     W gminie znajduje się północna część Jeziora Bytyń Wielki, na terenie którego znajduje się rezerwat Wielki Bytyń, a w okolicach miasta rezerwat Rosiczki Mirosławskie. Wokół jeziora oraz z Mirosławca do Złocieńca prowadzą czarne szlaki turystyczne. Tereny leśne zajmują 58% powierzchni gminy. Ciekawostką jest występowanie na terenie gminy wolno żyjącego stada żubrów, które liczy ok. 50 sztuk. Gmina i Miasto Mirosławiec, oprócz pięknych miejsc zabytkowych posiada także bardzo dobrze rozwiniętą bazę noclegową.      
    Na terenie gminy można wypocząć zarówno na polu biwakowym oraz w jednym z  gospodarstw agroturystycznych o wysokim standardzie, które są doskonałym miejscem do ekoturystyki.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE      AGROTURYSTYKA        GASTRONOMIA

 

Gmina Tuczno

    Tuczno to miasto leżące na Pojezierzu Wałeckim, w pagórkowatej okolicy nad trzema jeziorami połączonymi rzeką Runicą: Tuczno, Zamkowym i Liptowskim. Południowo-zachodnią część gminy Tuczno zajmuje obszar Drawieńskiego Parku Narodowego, a północno-wschodnią fragment Jeziora Bytyń Wielki, na którym znajduje się rezerwat Wielki Bytyń. W okolicach miasta znajduje się rezerwat przyrody Mszary Tuczyńskie, parę innych rezerwatów znajduje się na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego. Przepływająca przez Park Płociczna na odcinku do wsi Krępa Krajeńska oraz jej dopływ Runica przepływająca przez Jezioro Tuczno są dostępne dla kajaków. Liczne jeziora, lasy, bogactwo fauny i flory decydują o rekreacyjno - wypoczynkowym charakterze Tuczna i okolic. 

ATRAKCJE TURYSTYCZNE      AGROTURYSTYKA        GASTRONOMIA

Gmina Wałcz

     Unikalne warunki przyrodnicze, walory krajobrazowe, wysoki stopień zalesienia 47 %, relatywnie niski stopień uprzemysłowienia regionu, a także czystość wód i powietrza stwarzają dogodne warunki dla rozwoju różnorodnych form turystyki w gminie Wałcz. 
     Walory kulturowe oraz bogata lesistość ziemi Wałeckiej są dodatkowym elementem przyciągającym turystów. Fauna tego terenu jest charakterystyczna dla nizinnej części Polski. W zagłębieniach terenu znajdują się piękne jeziora otoczone lasami. Na obszarze gminy znajdują się 4 rezerwaty przyrody: Wielki Bytyń, Golcowe Bagno, Glinki i Rurzyca. 

ATRAKCJE TURYSTYCZNE      AGROTURYSTYKA        GASTRONOMIA