Pojezierze Wałeckie zaprasza

Kościół filialny pw. św. Jakuba w Bronikowie

Zbudowany w latach 1772-1775, szachulcowy, przestrzenie między elementami konstrukcji wypełnione cegłą wypalaną, otynkowane. Wieża na planie kwadratu, w konstrukcji ryglowej, oszalowana w części górnej, dołem szachulcowa. Budynek jednonawowy, na planie prostokąta, od strony prezbiterium zamknięty trójbocznie, nie podpiwniczony. Od str. pn.  -zach. z boku nawy prostokątna zakrystia, po drugiej strony mała kwadratowa kruchta. Wewnątrz empora muzyczna na profilowanych słupach drewnianych.

   Wyposażenie kościoła  z okresu jego powstania, ołtarz rokokowy poli-chromowany z rzeźbami aniołów, w ołtarzu obraz Chrystusa w Ogrójcu.