Pojezierze Wałeckie zaprasza

Szczuczarz

   We wsi Szczuczarz  w XVIII wieku zbudowano pałac, wraz z należącym do właścicieli pałacu folwarkiem. Pozostałością tego założenia są ślady regularnego symetrycznego ogrodu w zachowanym częściowo  parku. 
  Nie istnieje już większość zabudowań, można jeszcze odnaleźć  resztki ruin pałacu, z dawnej zabudowy pozostał natomiast budynek gospodarski, stanowiący obecnie część rozbudowanego obiektu, oficyna pałacowa będąca dwukondygnacyjnym budynkiem, brukowa nawierzchnia wewnętrznych dróg dziedzińca,  relikty cmentarza rodowego i fundamenty kaplicy cmentarnej. Ruiny, otoczone są parkiem, w który rosną jeszcze stare kasztanowce, lipy i graby, o obwodach sięgających 3, 5 m. 

    Tuż za wsią znajduje się jedno z najpiękniejszych na  pojezierzu jezior, również noszące nazwę Szczuczarz. Jego północno-zachodnie obrzeża dotykają terenów Drawieńskiego Parku Narodowego, zaś kształt linii brzegowej przypomina ptaka szybującego z rozłożonymi skrzydłami. Urozmaicają ją liczne półwyspy i wysepki, jedną z nich, zwaną „Wyspa Lipową” – porasta  wspaniały las, a w poszyciu występuje wiele unikalnych roślin – na przykład kłosownica pierzasta. Jest to miejsce bytowania wielu gatunków ptactwa wodnego, mieszkańcem wysypy jest też żółw błotny.