Pojezierze Wałeckie zaprasza

Kościół filialny pw. Trójcy Świętej

Zbudowany w 1834 r., na miejscu pierwotnej świątyni która powstała w XVII. wieku.  Wzniesiony w konstrukcji drewnianej, zrębowej, polegającej na poziomym (wieńcowym) układaniu bali, łączonych w tej budowli na „jaskółczy ogon”. Ściana zach. murowana z cegły. Budowla salowa, orientowana, rozplanowana na rzucie prostokąta, z trójbocznym prezbiterium od wschodu. Od zachodu wieża na rzucie kwadratu. Ołtarz główny, klasycystyczny z obrazem: „Trójca Święta”, z przełomu XVIII/XIX w., ołtarz boczny z rzeźbą „Matki Boskiej z Dzieciątkiem”, poł. XVII i XVIII w.